MULTIMODALNI TRANSPORT

 

Multimodalnost je definisana od strane evropske komisije kao karakteristika transportnog sistema gde se najmanje dva različita vida koriste na integrisani način, kako bi se kompletirala transportna usluga od vrata do vrata.

KSG Logistics nudi organizaciju multimodalnog i kontejnerskog transporta u uvozu i izvozu: pune kontejnerske utovare (FCL), zbirne kontejnerske pošiljke (LCL), kao i organizaciju pošiljaka sa posebnim režimima transporta (reefer) i organizaciju transporta kamion – brod – voz.

Naš tim i saradnici organizovaće utovar robe, kao i istovar na destinaciji odakle će je isporučiti na krajnju adresu. Pored transporta u mogućnosti smo da ponudimo I uslugu skladištenja robe na mestu otpreme na brod ili voz, eventualne pretovare, kao i pripremu dokumentacije za carinjenje i posredovanje u istom.